Lisans Belgesi

img1Çevre ve Orman Bakanlığının ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ ARAÇLAR (ÖTA) ile ilgili yönetmeliği; 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun 3 üncü maddesinin (1) inci fıkrasının (g) bendi, 8, 11 ve 12 nci maddeleri ile 1/5/2003 tarihli ve 4856 sayılı Çevre ve Orman Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (p) ve (s) bentlerine dayanılarak hazırlanmış olup, 1.Ocak.2011 tarihinden itibaren uygulanacak 

ÖTA Yönetmeliği için TIKLAYIN...

esasları içermektedir ve 30.12.2009 tarih / 27448 sayılı Resmi Gazete'de 

yayınlanmıştır (tam metin için soldaki Resmi Gazete resmini TIK'layınız).


 
Bu Yönetmeliğin amacı, çevre ve insan sağlığının korunması amacıyla; 
taşıtlardan kaynaklanan atıkların 
oluşumunun engellenmesi, ömrünü tamamlamış araçlar ve bunlara ait 
Lisans Belgesi için TIKLAYIN...
parçaların yeniden kullanımı, geri dönüşümü ve diğer geri kazanım işlemleri ile bertarafını, M1 / N1 sınıfı (en 
çok 8 oturma yeri / azami 3,5 tonluk) taşıtlar için, bu süreç içerisinde sorumlu olan Ekonomik Operatörler'in ÖTA Teslim Yerleri, Geçici Depolama alanları ve İşleme Tesisleri ile ilgili düzenleme ve standartları sağlamasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

İstanbul, Sancaktepe / Emek Mahallesindeki ÖTA Geri Kazanım İşleme Tesisimiz ile ilgili Çevre ve Orman Bakanlığı yönetmelik gereği müracaatımıza verilen cevabi yazı için lütfen soldaki küçük resmi TIK'layınız