Hizmet Sahalarında Yer Alan Güvenlik Kameraları Hakkında Aydınlatma Metni

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Telli Grup (Aksam Otomotiv İç ve Dış Tic. A.Ş. / Ekosistem Geri Dönüşüm Ltd. Şti. / Oto Gong Aracılık ve Danışmanlık Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. tarafından hazırlanmıştır.

Hizmet binalarımızın dış ve iç cephelerinde bulunan toplam 299 adet güvenlik kamerası ile hizmet sahasının güvenliğinin sağlanması amacıyla görüntü kaydı yapılmakta ve kayıt işlemi Bilgi İşlem birimi tarafından denetlenmektedir.

Söz konusu kişisel veri, Kanunun 5. maddesinde yer alan “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak otomatik yolla işlenmektedir.

Söz konusu kişisel veriler hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir.

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. Maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre Maslak Mahallesi Sümer Sokak No: 3 Ayazağa Ticaret Merkezi B Blok Kat: 9 Sarıyer / İstanbul adresine yazılı olarak gönderebilir veya info@telligrup.com e-posta adresine iletebilirsiniz.

Dinamik, güçlü ve akılcı çizgimizle fark yaratıyoruz.

Üye OlVer

Her gün ortalama 500 üzerinde parça girişi olan portalimizde aradığın parçaya hızlıca ulaşın