Yüzlerce üye gibi siz de EkoSistem avantajlarından yararlanın!

ÖTA Lisans Belgesi

Çevre ve Orman Bakanlığının ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ ARAÇLAR (ÖTA) ile ilgili yönetmeliği; 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun 3 üncü maddesinin (1) inci fıkrasının (g) bendi, 8, 11 ve 12 nci maddeleri ile 1/5/2003 tarihli ve 4856 sayılı Çevre ve Orman Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (p) ve (s) bentlerine dayanılarak hazırlanmış olup, 1.Ocak.2011 tarihinden itibaren uygulanacak esasları içermektedir ve 30.12.2009 tarih / 27448 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmıştır.

Bu Yönetmeliğin amacı, çevre ve insan sağlığının korunması amacıyla; taşıtlardan kaynaklanan atıkların oluşumunun engellenmesi, ömrünü tamamlamış araçlar ve bunlara ait parçaların yeniden kullanımı, geri dönüşümü ve diğer geri kazanım işlemleri ile bertarafını, M1 / N1 sınıfı (en çok 8 oturma yeri / azami 3,5 tonluk) taşıtlar için, bu süreç içerisinde sorumlu olan Ekonomik Operatörler'in ÖTA Teslim Yerleri, Geçici Depolama alanları ve İşleme Tesisleri ile ilgili düzenleme ve standartları sağlamasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

İstanbul, Sancaktepe / Emek Mahallesindeki ÖTA Geri Kazanım İşleme Tesisimiz ile ilgili Çevre ve Orman Bakanlığı yönetmelik gereği müracaatımıza verilen cevabi yazı için lütfen aşağıdaki küçük resme TIK'layınız.

EkoSistem, yıllık 500.000'den fazla parçanın işlem gördüğü profesyonel parça borsası.

Üye OlVer

Her gün ortalama 500 üzerinde parça girişi olan portalimizde aradığın parçaya hızlıca ulaşın